Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

Polgármesteri Hivatal szervezeti adatok

 

Hivatalos név: Hernádkak község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Cím: 3563 Hernádkak Rákóczi F. u. 42.

Telefon: 46/582-200

Fax: 46/582-200/101

e-mail hernádkak@hernadkak.hu

jegyzo@hernadkak.hu

honlap: www.hernadkak.hu

 

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek: 8:00 - 12:00

Polgármester: Hajdú János 46/582-200/102 polgarmester@hernadkak.hu

Jegyző: Huszárné Major Zsuzsanna 46/582-200/101 jegyzo@hernadkak.hu

 

A Polgármesteri Hivatal egységes szakigazgatási szervként működik, az ügyintézők osztott munkakörben látják el a szakigazgatási feladatokat.

Pénzügyi főmunkatárs:

-          költségvetés, zárszámadás, beszámolók

-          normatíva igénylés és felmérés

-          könyvelési feladatok

-          Magyar Államkincstár felé jogszabályi előírások szerinti adat szolgáltatás

-          Pályázatok pénzügyi bonyolítása

-          Házipénztár kezelése

-          Anyakönyvi feladatok

 

Adó-szociális főelőadó

-          Helyi- és gépjárműadó ügyintézés és könyvelése

-          Eseti , átmeneti segélyek

-          Temetési segély

-          Lakásfenntartási támogatás

-          Közgyógyellátás

-          Ápolási díj ügyintézése

-          Lakcímbejelentés

-          Kereskedelmi egységek üzemeltetése

-          Anyakönyvi feladatok

 

Szociális ügyek-tanácsos

-          Aktív korúak ellátása

-          Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

-          Szabálysértés, szabálysértési bírságok lebonyolítása

-          Közfoglalkoztatás

 

Pénzügyi főelőadó

-          Munka és bérügy

-          Banki átutalás

-          Államháztartási törvényből eredő nyílván tartás

-          Kötelezettségek

 

Pénzügyi főelőadó

-          Óvodáztatási támogatás

-          Igazolatlanul mulasztó tanulókkal szembeni eljárás

-          Pályázati dokumentáció kezelése

-          Államháztartási törvényből eredő nyilvántartások vezetése

 

Igazgatási előadó

-          Iktatás, levelezés

-          Ügyiratkezelés

-          Képviselő-testületi anyag vezetése és kezelése

-          Leltár és ingatlanvagyon kataszter vezetése

-          Végrehajtási eljárás közadók módjára behajtandó tartozások esetén

 

A Polgármesteri Hivatal felügyeleti illetve törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:

-          Magyar Köztársaság Alkotmány Bírósága
1015 Budapest Donát u. 35-45.

-          Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete
3563 Hernádkak, Rákóczi F. u.42.

-          Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3525 Miskolc Városház tér 1.

-          Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
3525 Miskolc Dózsa Gy. Út 4.

-          Állami Számvevőszék
1052 Budapest Apáczai Cs. J. u. 10.

-          Miskolc Városi Ügyészség
3525 Miskolc, Dózsa Gy. Út 5-7.

 

Gazdálkodó Szervezet

 

Hernádkak község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában, részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

 

közalapítványt

 

Hernádkak község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által alapított közalapítvány nincs.

 

Polgármesteri Hivatal tevékenysége, működése

Hivatal alaptevékenységét, feladat és hatáskörét meghatározó jogszabályok, utasítások.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv. 1991,évi XX.tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről. 1992.évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről. 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

 

Polgármesteri és Jegyzői Utasítások a pénzügyi gazdálkodásra,

 

Polgármesteri Hivatal ügyrendje

 

Hernádkak Község Polgármesteri Hivatalának

Szervezeti és működési szabályzata

 

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)Felülvizsgálva: 2011. október / belső ellenörzési jelentés alapján

I.

A Polgármesteri Hivatal Jogállása És Irányítása

 A képviselő-testület által létrehozott egységes polgármesteri hivatal [a továbbiakban: Hivatal] hivatalos megnevezése és címe: Hernádkak Község Polgármesteri Hivatal, 3563 Hernádkak, Rákóczi F. u. 42.. A Hivatal Alapító Okiratát a képviselő-testület külön határozattal fogadja el, mely e szabályzat 1. számú függeléke.

 A Hivatal jogállása: Egységes, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

 A Hivatal alapítója és felügyeleti szerve: Hernádkak község önkormányzatának Képviselő-testülete.

 A Hivatal törzsszáma:545617

 A Hivatal költségvetési számlaszáma:12046102-00118847-00100006

 A Hivatal számlavezetője: Raiffeisen Bank

 

A Hivatal működési területe: Hernádkak község közigazgatási területe

 

A Hivatal vállalkozási tevékenységei: vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

A Hivatal alaptevékenységeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

A Hivatal szakágazati besorolása: 841105

 

A Hivatal telephelye: 3563 Hernádkak Rákóczi u. 42.

 

A Hivatalt – a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében – Hernádkak község polgármestere irányítja, de a község jegyzője vezeti.

 

A Hivatal, mint költségvetési szerv legfontosabb adatait jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

 

II.

 

A Hivatal feladatai

 

A Hivatal feladata alapvető feladata a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint

 

A Hivatal segíti a képviselő-testület és bizottságai munkáját, továbbá feladata a helyi kisebbségi önkormányzat tisztségviselői munkája eredményességének elősegítése,

 

 

A Hivatal a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban:

-        szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,

-        nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit,

-        szervezi a képviselő-testület rendelkezése végrehajtását, a végrehajtás ellenörzését,

-        ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

 

A Hivatal a képviselő-testület bizottsága működésével kapcsolatban:

-        biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,

-        szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,

-        tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmeket, javaslatot,

-        gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról, végrehajtásáról.

 

A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében:

-        elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását,

-        köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni,

-        közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében.

 

A Hivatal a polgármester munkájával kapcsolatban:

-        döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

-        segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,

-        nyilvántartja a polgármester döntéseit.

 

A Hivatal a kissebségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban:

-        szakmailag előkészíti a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,

-        a kisebbségi önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvét előkészíti

-        nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit,

-        szervezi a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

-        Ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat

 

A Hivatal a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok körében ellátja:

a)      az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,

b)      a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását,

c)      a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám- és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást,

d)      a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását,

e)      az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat.

 

A Hivatal látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Naparaforgó Napköziotthonos Óvoda és Mátyás Király Általános Iskola, Cigány Kisebbségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodást a Képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá.

 

A Hivatal feladata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása az állampolgári jogok érvényesülése.

A Hivatal közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.

 

III.

 

A Polgármester

 

A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő-testület határozza meg.

 

A polgármester főbb feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban:

-        a jegyző útján irányítja a Hivatalt, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a szervezeti egységek vezetői részvételével,

-        a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

-        dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

-        a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

-        saját feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,

-        a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,

-        összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,

-        gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző iskola igazgatás, óvoda vezetés tekintetébe

-        engedélyezi a jegyző, intézményvezetők kiküldetését igazoló úti számlájukat, engedélyezi a kifizetést

-        Egyetértési jogot gyakorol a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében.

 

A polgármester saját feladatai:

-        A költségvetési gazdálkodás körében – a képviselő-testület általános vagy egyedi felhatalmazása alapján – pénzügyi kötelezettséget vállal.

 

 

 

 

 

 

IV.

 

A JEGYZŐ,

 

A jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért,

 

A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők:

-        a testület működésével kapcsolatban:

§         összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

§         figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

§         figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

§         gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére.

-        a Hivatal működésével kapcsolatban:

§         a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jog köröket ellátja,

§         a Hivatal munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

§         a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

§         gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal dolgozói tekintetében,

§         irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

§         engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságának kiadását

§         engedélyezi a rendkívüli munkavégzés után járó szabadidő igénybevételét

§         engedélyezi a köztisztviselők kiküldetését, igazolja a köztisztviselők úti számláit és engedélyezi a kifizetéseket

§         irányítja a dolgozók szakképzését,

§         vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatalban folyó munkát,

§         elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót,

§         irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét,

§         gondoskodik a tövényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a közigazgatási hivatalhoz történő felterjesztéséről.

§         a Hivatalhoz érkező ügyiratokat szignálja,

 

V.

 

A Köztisztviselő

 

A Hivatal köztisztviselője az ügyintézés során köteles:

-        az anyagi és eljárási jogszabályokat maradéktalan érvényre juttatni,

-        az ügyeket hatékonyan, humánusan intézni,

-        az ügyintézési határidőt betartani,

-        az ügyintézés színvonalát emelni,

-        az ügyfelet kultúráltan felvilágosítani

-        ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni,

-        ügyintézése során az ügyfelekkel kulturáltan, humánusan viselkedni,

-        az ügyiratokat az iratkezelési szabályzat szerint kezelni,

-        a munkaköri leírásban megjelölt feladatkört legjobb tudása szerint ellátni.

 

Vagyonnyilatkozat-tételre az alábbi köztisztviselők kötelezettek:

-        jegyző,

-        pénzügyi főmunkatárs,

-        adóügyi főelőadó,

-        valamenyi beosztott köztisztviselő, kivéve az informatikust, az iktató, a kizárólag titkárnői feladatokat ellátó köztisztviselőket, valamint a projektasszisztenseket.

 

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására , a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkaköröket a szervezeti és működési Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

VII.

 

A Hivatal szervezeti felépítése

 

A Hivatal szervezeti felépítését jelen SZMSZ 3. számú melléklet tartalmazza.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete: - köztisztviselő                                          7 fő

                                                                - Mtv. alapján foglalkoztatott               1 fő

                                                                - közalkalmazott                                  3 fő

 

A Hivatal mindenkori engedélyezett álláshelyeinek számát a Képviselő-testület minden évben az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg.

 

A Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri megnevezése:

-        vezetők esetén: jegyző,

-        beosztott köztisztviselők munkaköri megnevezését a besorolásuk adja (pl. főtanácsos, főelőadó stb.)

-        a fizikai alkalmazottak munkaköri megnevezését tényleges munkakörük adja (pl. gépjárművezető, kézbesítő stb.)

 

Az irodavezetők helyettesítésével az iroda ügyintézői közül – besorolásuk változatlanul hagyása mellett – a jegyző helyettest bízhat meg. A megbízás tényét a köztisztviselő munkaköri leírásában kell rögzíteni.

 

Az irodák létszámát a feladatokhoz igazodóan a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott létszámkereten belül – a polgármester véleményének kikérése mellett – a jegyző állapítja meg.

 

VIII:

 

A Hivatal működése

 

A Hivatal munkarendje heti 40 óra.

A Hivatal dolgozóinak munkaideje:

-        hétfőtől csütörtökig                      7,15 – 16,00

-        pénteken                                     7,15 – 12,15

tart, mely magában foglalja az ebédidőt is(12,00 – 12,30)

 

A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:

-        hétfő: ügyfélfogadás szünetel ( kivéve, súlyos esetek)

-        keddtől csütörtökig                      8,00 – 16,00

-        péntek                                         8,00 – 12,00

 

A települési és kisebbségi képviselő és az önkormányzat intézményeinek vezetőit munkaidőben bármikor fogadni kell.

 

A Hivatal ügyfélfogadási rendjét az épületek főbejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni.

 

A házasságkötések biztosításáról szombaton és ünnepnapokon is gondoskodni kell.

A Hivatal dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

 

A Polgármesteri Hivatalon belüli információáramlás

 

A polgármester, a jegyző a Hivatal dolgozói részére, ha szükséges munkaértekezletet tartanak.

A képviselő-testületi üléseken kötelesek részt venni mindazon köztisztviselők, akit erre a polgármester vagy jegyző utasít.

 

A képviselő-testület bizottságainak ülésein kötelesek részt venni mindazon köztisztviselők, akiket erre a polgármester, a jegyző utasít.

 

Bélyegzőhasználat

 

Bélyegzőhasználat, nyilvántartás:

a)      A „POLGÁRMESTER HERNÁDKAK” feliratú bélyegző használatára a polgármester jogosult.

b)      A „HERNÁDKAK JEGYZŐJE” feliratú bélyegző használatára a jegyző, és a Hivatal ügyintézői jogosultak.

c)      A”HERNÁDKAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL” feliratú bélyegző használatára a Hivatal ügyintézői jogosultak.

d)      Az „ANYAKÖNYVVEZETŐ HERNÁDKAK” feliratú bélyegző használatára az anyakönyvvezetők jogosultak.

e)      A HERNÁDKAKNÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS”, és a „NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS” feliratú bélyegző használatára az anyakönyvvezető jogosult.

f)        A HERNÁDKAK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE” feliratú bélyegző használatára a testületi anyagot kezelő ügyintéző jogosult.

 

Képzetségi pótlékra jogosultat a 4. sz. melléklet tartalmazza

 

 

 

 

 

 

 

3 sz. melléklet

 

 

                                                               Polgármester

       
   
 
 

                                                                                                         Falugazda

                                      Jegyző

                                                                                                   Falugondnok

 

        Gyermekjóléti                           Hivatal

             szolgálat                       köztisztviselői

   közalkalmazottja

 

 

 


 

                                                   Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség                      2. sz. melléklet

 

 

                  Huszárné Major Zsuzsanna                                  jegyző

 

                  Kiss Péterné pénzügyi                                          főmunkatárs

 

                  Virág Istvánné                                                     adó-igazgatásügyi főelőadó

 


 

 

                                                                 Képzetségi pótlék                                    4. sz. melléklet

 

 

                  Kiss Péterné mérlegképes                                    könyvelő pénzügyi főmunkatárs

 

 

Döntéshozatal, ülések

 

Tárgy

Határozat száma

Vevőkijelölés visszavonása

1/2009. (I.29.)

517/4 hrsz-ú telekvevő személyének módosítása

2/2009. (I.29.)

Falubusz beszerzésére hitelfelvétel

3/2009. (I.29.)

Tájékoztatás Miskolc Kistérség munkájáról

4/2009. (III.12.)

Raiffeisen Bank szerződésmódosítás

5/2009. (III.12.)

Közfoglalkoztatási terv

6/2009. (IV.15.)

2008. évi belső ellenőrzési jelentés

7/2009. (IV.15.)

Vízitúra bázis keépítse

8/2009. (IV.15.)

Árvízvédelmi védmű pályázat

9/2009. (IV.15.)

Napraforgó Napköziotthonos Óvoda Akadálymentesítése

10/2009. (IV.15.)

Alpolgármester választás

11/2009. (IV.15.)

Pénzügyi-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságba új tag választása

12/2009. (IV.15.)

József Attila utcára pályázat

13/2009. (IV.15.)

Közbeszerzési terv 2009. évi

14/2009. (IV.15.)

ZÁRT

15/2009. (IV.15.)

KEOP-2009-2.1.2. árvízvédelmi pályázat

16/2009. (V.08.)

"Egészségház kialakítása Hernádkakon" tárgyú projekt megvalósítása (ÉMOP 4.1.1.)

17/2009. (V.08.)

13/2009. (IV.15.) Ök. Határozat visszavonása

18/2009. (V.08.)

FitoGas Technologus Kft. részére  szándéknyilatkozat

19/2009. (V.08.)

Hernádkak község Ök. Polg. Hiv. alapító okirat

20/2009. (V.08.)

Hernádkak község Ök. Napraforgó Napköziotthonos Óvoda alapító okirat

21/2009. (V.08.)

Hernádkak község Ök. Mátyár Király Ált. Iskola alapító okirat

22/2009. (V.08.)

Hajdú János polgármester szabadságának engedélyezése

23/2009. (V.08.)

Kontra Beáta és Lipták József telekvásárlása

24/2009. (V.08.)

Nemzeti Vágtán való részvétel

25/2009. (V.08.)

422/29 hrsz-ú terület hasznosítása

26/2009. (V.08.)

Hernádkak, Széchenyi utca járda építés, felújítás

27/2009. (V.08.)

Közoktatási Esélyegynelőségi Intézkedési terv

28/2009. (V.08.)

Könyvvizsgálói jelentés

29/2009. (V.08.)

Egészségház pályázat

30/2009. (VI.25.)

Egészségház kialakítása Hernádkakon tárgyú projekt megvalósítása

31/2009. (VI.25.)

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

32/2009. (VI.25.)

Napraforgó Napköziotthonos Óvoda beszámolója

33/2009. (VI.25.)

Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 3. csoport beindítása

34/2009. (VI.25.)

Mátyás király Általános Iskola beszámolója

35/2009. (VI.25.)

Általános Iskola SZMSZ és házirend módosítás

36/2009. (VI.25.)

igazgatói órakedvezmény

37/2009. (VI.25.)

422/29 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

38/2009. (VI.25.)

053/2 és 075/12 hrsz.-ú ingatlanok adásvétele

39/2009. (VI.25.)

SPEKTRUM3Kft megbízásiszerződés

40/2009. (VI.25.)

Priv-miberKft megbízási szerződés

41/2009. (VI.25.)

BorsodTenderKft.megbízásiszerződés

42/2009. (VI.25.)

ZÁRT

43/2009. (VI.25.)

2009.I.félévi beszámoló

44/2009. (IX.15.)

„Energia udvar” pályázat támogatása

45/2009. (IX.15.)

Pedagógiai program és TÁMOP pályázat összhangja

46/2009. (IX.15.)

Prémium évek program

47/2009. (IX.15.)

Bursa Hungarica

48/2009. (IX.15.)

Hernádkak község Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató

49/2009. (XI.26.)

Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja

50/2009. (XI.26.)

Arany János Tehetséggondozó Program

51/2009. (XI.26.)

2010.évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

52/2009. (XI.26.)

2010.évi költségvetési koncepció

53/2009. (XI.26.)

Energiaudvar pályázat fenntartása

54/2009. (XI.26.)

Szociális kártya

55/2009. (XI.26.)

ZÁRT

56/2009. (XI.26.)

ZÁRT

57/2009. (XI.26.)

Vízközmű díjához támogatási igény bejelentése

58/2009. (XII. 21.)

Helyi iparűzési adó

59/2009. (XII.21.)

Bérlakás lakbérmegállapítása

60/2009. (XII.21.)

2010.évi Munkaterv

61/2009. (XII.21.)

Egészségház orvosi műszer beszerzések

62/2009. (XII.21.)

E-közigazgatás

63/2009. (XII.21.)

ADACOMP Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt-vel megbízási szerződés

1/2010. (I.04.)

Humán Profit Partner Kft-vel megbízási szerződés

2/2010. (I.04.)

MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.-vel megbízási szerződés

3/2010. (I.04.)

„Egészségház kialakítás Hernádkak községben” pályázat

4/2010. (I.04.)

"Egészségház kialakítása Hernádkak községben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

5/2010. (I.11.)

Sajópálfala község csatlakozásának jóváhagyása az ongai székhelyű jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás feladatait ellátó intézményfenntartó társuláshoz

6/2010. (II.04.)

Közfoglalkoztatási terv

7/2010. (II.04.)

Önkormányzati létszámleépítés

8/2010. (II.04.)

Munkabérhitel

9/2010. (II.04.)

Hernádkak község Önkormányzat Mátyás Király Általános Iskola Alapító okirat módosítá

10/2010. (II.25.)

Sajó-Bodva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító okirat módosítás

11/2010. (II.25.)

KEOP 7.4.3.0 pályázat

12/2010. (II.25.)

Szavazatszámláló bizottság tagjainak felülvizsgálata és a Helyi Választási Bizottság tagjai

13/2010. (II.25.)

Adófizetési kedvezmény

14/2010.(IV.06.)

2009.évi könyvvizsgálói jelentés

15/2010.(IV.06.)

2009.évi költségvetési gazdálkodás

16/2010.(IV.06.)

2009.évi belső ellenőrzési jelentés

17/2010.(IV.06.)

Vis Maior támogatás igénylése

18/2010. (V.27.)

Vis Maior támogatás igénylése II.

19/2010. (VI.24.)

Vis Maior támogatás igénylése III.

20/2010. (VI.24.)

Vis Maior támogatás igénylése IV.

21/2010. (VI.24.)

Mátyás Király Általános Iskola beszámolója

22/2010. (VI.24.)

Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai program módosítása

23/2010. (VI.24.)

Modul tantárgyak

24/2010. (VI.24.)

Igazgatói órakedvezmény

25/2010. (VI.24.)

Délutáni iskola

26/2010. (VI.24.)

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

27/2010. (VI.24.)

Napraforgó Napköziotthonos Óvoda beszámolója

28/2010. (VI.24.)

025/2hrsz-ú ingatlan adásvétele

29/2010. (VI.24.)

KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció

30/2010. (VI.24.)

Belegrádi terület bérbeadása

31/2010. (VIII.05.)

Lovasnapok

32/2010. (VIII.05.)

Orvosi ügyelet bőcsi központtal

33/2010.(VIII.05.)

Sportpálya használata

34/2010.(VIII.05.)

Napkollektor kialakítása pályázat benyújtása elvi támogatás

35/2010.(VIII.05.)

030/8 hrsz-ú ingatlan adás-vétele

36/2010.(VIII.05.)

Megújuló energia biztosítására pályázat

37/2010. (VIII.19.)

Ifjúság utca kérelme

38/2010. (VIII.19.)

Szennyvízberuházás

39/2010. (VIII.19.)

Pedagógiai program módosítása

402010. (VIII.19.)

Hernádkak község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása

41/2010. (IX.15.)

Jövőnkért ma alapítvány TÁMOP-5.1.3-09/2 pályázati felhívása

42/2010. (IX.15.)

Tájékoztatás Miskolc kistérség munkájáról

43/2010. (IX.15.)

KEOP-2.1.2/09-2009-0011 pályázatban közbeszerző kiválasztása

44/2010. (IX.15.)

„Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP 1.2.0/B pályázata

45/2010. (IX.22.)

KEOP 1.2.0/B pályázathoz társulási székhely

46/2010. (IX.22.)

Alpolgármesterek választására szavazatszámláló bizottság választása

47/2010. (X.14.)

Személyes érintettség bejelentése Rózsa Imre

48/2010. (X.14.)

Alpolgármester megválasztás Rózsa Imre

49/2010. (X.14.)

Alpolgármester megválasztás Mátyus László

50/2010. (X.14.)

Pénzügyi-Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása

51/2010. (X.14.)

Szociális-Kultúrális és Sportbizottság tagjainak megválasztása

52/2010. (X.14.)

Ügyrendi és Etikai Bizottság

53/2010. (X.14.)

Személyes érintettség bejelentése Hajdú János

54/2010. (X.14.)

Hajdú János polgármester illetményének megállapítása

55/2010. (X.14.)

Személyes érintettség bejelentése Rózsa Imre

56/2010. (X.14.)

Alpolgármesterek tiszteletdíja

57/2010. (X.14.)

Iskolai laptop közbeszerzés

58/2010. (X.14.)

2010. évi I-III. negyedéves tájékoztatás

59/2010. (XI.25.)

2011. évi költségvetési koncepció

60/2010. (XI.25.)

Zöldbeszerzések szabályzat, Esélyegyenlőségi terv, Fenntarthatósági terv

61/2010. (XI.25.)

KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 pályázathoz kapcsolódó beruházás

62/2010. (XI.25.)

Általános iskola tanulókert kialakítása

63/2010. (XI.25.)

Tanyagondnoki állásra pályázat

64/2010. (XI.25.)

Villamosenergia szállítási szerződés

65/2010. (XI.25.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési nyilatkozata

66/2010. (XI.25.)

2011. évi belső ellenőrzés ütemterve

67/2010. (XI.25.)

 

 

Tárgy

Testületi ülés ideje

Rendelet száma

Szociális ellátásról

2009.01.29

1/2009. (II.16.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2009.01.29

2/2009. (II.16.)

Vízközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás

2009.01.29

3/2009. (II.16.)

2009. évi költségvetés

2009.03.12

4/2009. (III.27.)

Az önkormányzat 2008. évi költésgvetésének módosításáról

2009.03.12

5/2009. (III.27.)

Az önkormányzat 2008. évi költésgvetési gazdálkodás végrehajtásáról

2009.04.15

6/2009. (IV.30.)

Óvodáztatási támogatás

2009.05.18

7/2009. (V. 23.)

 A tanyagondnoki szolgálatról

2009.06.25

8/2009. (VII. 10.)

Kéményseprői díjak változása

2009.06.25

9/2009. (VII. 10.)

2009 I. félévi beszámoló

2009.09.15

10/2009(IX.30 )

Első lakáshoz jutók támogatásáról

2009.09.15

11/2009. (IX.30.)

Szociális ellátásról

2009.09.15

12/2009.(IX. 30)

A temetőről és a temetkezési tevékenységről

2009.09.15

13/2009.(IX. 30)

Közigazgatási eljárás hatályon kívül helyezése

2009.09.15

14/2009.(IX. 30)

Magánszemélyek kommunális adója

2009.12.21

15/2009. (I.05.)

A vízközműből szolgáltatott csatorna díjra

2009.12.21

16/2009.(I.05.)

Közterület használatról

2009.12.21

17/2009.(I.05.)

A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

2010.01.11

1/2010.(I. 26)ÖK. Rendelet

Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

2010.01.11

2/2010.(I. 26)ÖK. Rendelet

Az Önkormányzat 2010.évi Költségvetéséről

2010.02.25

3/2010.(III.12.)ÖK. Rendelet

Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

2010.02.25

4/2010.(III.12.)ÖK. Rendelet

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2010.02.25

5/2010.(III.12.)ÖK. Rendelet

Az Önkormányzat 2009.évi Költségvetésének módosításáról

2010.04.06

6/2010.(IV.21.)ÖK. Rendelet

Az Önkormányzat 2009. évi Költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról

2010.04.06

7/2010.(IV.21.)ÖK. Rendelet

A közterület használatáról

2010.04.06

8/2010.(IV.21.)ÖK. Rendelet

Hernádkak község Igazgatási területre vonatkozó Szabályozási terv és Helyi építési Szabályzat

2010.08.05

9/2010.(VIII.20.)ÖK. Rendelet

Költségvetés

2010.09.15

10/2010.(IX.30.)

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

2010.10.14

11/2010.(X.29.) ÖK Rendel

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról

2010.10.14

12/2010.(X.29.) ÖK Rendelet

A közterület használatáról

2010.11.25

13/2010.(XII.11.) ÖK Rendelet

Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

2010.11.25

14/2010.(XII.11.) ÖK Rendelet

 

 

 

Közérdekű adatok igénylés

A közérdekű adatok nyilvánosságára megismerésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.tv. rendelkezései az irányadók.

Közérdekű adatok igényelhetők Polgármesteri Hivatl

Illetékes: Hernádkak község Önkormányzat Jegyzője.

 

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási adatai

 

Költségvetés, beszámolók

Működés

            Foglalkoztatottak

 

Szerződések:

           

 

 1. Borsod-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

2009. 04. 27.

KEOP-2009-2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztés

1.370.00      Ft

 

 1. Palotai Barbara

Dudás Lászlóné

Molnárné Palotai Marianna

Dudás László               

 

2010.06.30.

KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 „Hernádkak Község árvízvédelmi fejlesztése”

5.150.000Ft

 
 
 


 1. TERRA AUTÓ Kft.

 

2009.06.10.

VW T5 Kombi 1,9 PDTDI HT/FGI/71110076 (7HJ172F2)

Gépjármű

9.921.800 Ft

 
 
 


 1. B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság

Hernádkak árvízvédelmi fejlesztés

2011.01.24

Hatástanulmány

120.000 Ft+ÁFA/km

107.280 Ft+ÁFA

 
 
 


 1. BALLA BÚTOR Kft.

 

2009.12.10.

Bútor „Egészségház kialakítása Hernádkak községben”

301.800 Ft

 
 
 


 1. „KARAKTER 95” Építő és szakipari Kft.

 

2010.01.22.

ÉMOP 4.1.1 „Egészségház kialakítása Hernádkak községben”

39.971.423 Ft

 
 
 


 1. Kontra Beáta és Lipták József

 

2009.

Telekvásárlás

1.620.100 Ft

 
 
 

 


 1. Hernádkak község Önkormányzata – Visi József

 

2010.07.07.

Telekvásárlás

8.000.000 Ft

 
 
 


 1. Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft

 

2010.01.05.

„Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése” – a projekt előkészítési szakaszában jelentkező feladatok

5.937.500 Ft

 
 
 


 1. ADACOMP Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt.
             Hernádkak árvízvédelmi fejlesztés

2010.09.15.

Vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése

6.970.000 Ft   /módosított

 

 1. ADACOMP Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt.

 

2010.01.05.

7.000.000Ft

 
 
 


 1. Humán Profit Partner Kft.

 

2010.01.05.

„Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése” c. projekt előkészítési szakaszában jelentkező RMT és CBA készítési projektmenedzseri, PR, II. forduló pály. előkész.feladatok ell.

6.062.500 Ft

 

13. FK Raszter Zrt
     Hernádkak József A. utca csapadékvíz elvezetése, árvízkárok helyreállítása

     57.540.000 Ft+ÁFA

14. Spektrum 3 Kft
      Hernádkak József A. utca csapadékvíz elvezetése és árvízkárok helyreállítása

      1.375.000 Ft

15. Bodrog út Sajtos Tibor
     2011.05.30
     módosítás 2011.07.30
     Hernádkak József A u. útépítési engedélyezési és kiviteli terv készítése
     tervezési feladatok: 1.830.000 Ft+ÁFA
     engedélyterv díja: 880.000 Ft+ÁFA
     kiviteliterv díja: 950.000 Ft+ÁFA

16.MEGAKŐ Kft
     2011. június 10.
     módosítás 2011. július 30.
     Hernádkak József A. utca
     Vízjogi engedélyezési terv, csapadékvíz elvezetés terve
     Vízjogi engedély díja: 1.030.000 Ft+ÁFA

17.DMT-BAU Kft
     Vis maior útfelújítás
     Petőfi u 341 hrsz 200 fm
     Ady E. u. 375 hrsz 400 fm
     József A u. 238 hrsz 900 fm
     Rákóczi u 340 hrsz 500 fm
     Hernád u. 1041,1049, 1160, 1048/7 1320 fm
     Petőfi+Kossuth u 341, 254/1 400 fm
     Erdőalja u. 564, 562 hrsz 200 fm
     Ady E. u. 275 hrsz 3 fm
     Alkotmány u. 518 hrsz 400 fm
     Dózsa Gy. u. 543 hrsz 400 fm

     22.457.960 Ft+Áfa

     

 
 Működési törvényességének ellenőrzés

            Vizsgálatok

                        Belső ellenőrzés

 

 

 

 

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum